Det är mottagarens ansvar att besiktiga paketet innan påskrift av fraktsedel. Vi misstanke om eventuell skada ska det antecknas på fraktsedeln.